MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Nhà máy SH10:

Hệ thống xử lý nước giếng khoan thành nước sinh hoạt - Công suất 25m3/giờ

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 80% nước tái sử dụng - Công suất 200 m3/ngày

Hệ thống xử lý nước uống tinh khiết - Công suất 350 lít/giờ

Hệ thống thiết bị làm mềm nước cho lò hơi - Công suất 1,5m3/giờ

Thực hiện theo hợp đồng số: SH-NH-1009/2021-INEET/HĐKT

Nhà máy SH4:

Trạm xử lý nước mặt thành nước sinh hoạt công suất 50 m3/giờ

Thực hiện theo hợp đồng số: SH-2109/2020-INEET/HDKT

DI water treatment system - Capacity: 5000 ltrs/hr

Address: Factory at 87-89 Ha Dinh, Thanh Xuan, Ha Noi and Factory at Que Vo Industrial Zone, Bac Ninh

Conductivity: < 2 μS/cm

Purpose: DI water for production

RO water treatment system meets the QCVN 6-1:2010/BYT - Capacity 700ltrs/hr

Address: Tan Thanh Binh Industrial Cluster, Ben Tre Province

Purpose: Drinking water treatment for employees in the textile factory

Softening water treatment system - Capacity: 30 m3/hr

Address: Installed at Toyota Vietnam Company in Vinh Phuc Province

Input total hardness: 135 mg/l

Output treated water: < 5 mg/l

Purpose: Water treatment for the cooling system of the factory

Work as a contractor of NIKKO CONSTRUCTION Vietnam JSC

Water treatment system for production - Capacity: 30m3/hr

Address: Zone 1, Phu Ho Commune, Phu Tho District, Phu Tho Province

Input water: Groundwater

Treated water: Water for production meets the QCVN 01:2009/BYT

and other projects 


Video