Xử lý nước ngành dệt may

   Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước, INEET đã và đang đồng hành mang đến giải pháp, sản phẩm và dịch vụ uy tín cho các khách hàng như: Các nhà máy Tổng công ty May 10, Công ty Maxport, Tổng công ty May Sông Hồng, Công ty May Tinh Lợi.

INEET là đơn vị cung cấp đồng bộ giải pháp tổng thể các hạng mục xử lý nước trong một nhà máy may mặc từ nước cấp đầu vào, nước sản xuất, ăn uống và nước thải đầu ra.  

1. Xử lý nước ngầm, nước mặt thành nước sản xuất và sinh hoạt chất lượng và chi phí phù hợp. Chi phí cho 1 M3 nước xử lý thành nước máy là: 3000 VNĐ.

2. Xử lý nước ăn uống bằng công nghệ mới đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

INEET phân phối độc quyền sản phẩm cao cấp Osmotech như màng RO, UF, Nano…

3. Xử lý nước cho lò hơi an toàn, tiết kiệm năng lượng giảm than, điện, giảm chi phí sản xuất.

4. Xử lý nước thải tái sử dụng: Tiết kiệm chi phí sử dụng nước, chi phí bảo vệ môi trường của nước thải.

Bảo hành chất lượng nước 36 tháng

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Nhà máy SH10:

Hệ thống xử lý nước giếng khoan thành nước sinh hoạt - Công suất 25m3/giờ

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 80% nước tái sử dụng - Công suất 200 m3/ngày

Hệ thống xử lý nước uống tinh khiết - Công suất 350 lít/giờ

Hệ thống thiết bị làm mềm nước cho lò hơi - Công suất 1,5m3/giờ

Thực hiện theo hợp đồng số: SH-NH-1009/2021-INEET/HĐKT

Nhà máy SH4:

Trạm xử lý nước mặt thành nước sinh hoạt công suất 50 m3/giờ

Thực hiện theo hợp đồng số: SH-2109/2020-INEET/HDKT

Hệ thống xử lý nước uống trực tiếp cho từ 700 - 2500 cán bộ công nhân viên nhà máy

Hệ thống xử lý nước công nghiệp phục vụ sản xuất công suất 25 m3/giờ

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất từ 20 - 120 m3/ngày

Địa điểm: Thực hiện tại các nhà máy tại Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình

Hệ thống xử lý nước khử khoáng công suất 5000 lít/giờ phục vụ sản xuất

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp công suất 250m3/ngày 

Địa điểm: Nhà máy 1 tại Thanh Xuân, Hà Nội và nhà máy 2 tại KCN Quế Võ, Bắc Ninh  

Thực hiện theo hợp đồng số: 07/2014 RĐ - INEET/HĐKT-2014 và 09/HĐKT/RĐ-MTQT

Hệ thống xử lý nước thải xưởng in công suất 12 m3/ngày

Địa điểm: Nhà máy may Đại Từ - huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Nước thải đầu vào: Nước thải mực in

Nước sau xử lý: đạt QCVN 40:2011/BTNMT

Thực hiện theo hợp đồng số: 3718 -B/TNG-INEET/HĐKT

Hệ thống làm mềm nước công suất 7m3/giờ cho lò hơi, phân tích mẫu và thí nghiệm tại Hà Nội

Hệ thống nước uống cho 2000 người tại nhà máy MXP5 Nam Định

Hệ thống nước uống cho 1200 người tại nhà máy MXP6 Nam Định

Hệ thống nước uống cho 5000 người tại nhà máy MXP9 Thái Bình

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200m3/ngày tại nhà máy MXP9 Thái Bình 

Hệ thống xử lý nước công suất 2000 lít/giờ chống ăn mòn triệt để cho lò hơi

Địa điểm: Khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Mục đích: Xử lý nước cấp cho lò hơi phục vụ sản xuất may mặc

Thực hiện theo hợp đồng số: 595-43873/TL-MTQT/HĐKT

Hệ thống xử lý nước RO công suất 700 lít/giờ đạt QCVN 6-1:2010/BYT

Địa điểm: CCN Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Mục đích: Xử lý nước ăn uống và sản xuất cho nhà máy

Thực hiện theo hợp đồng số: 1119-B/HĐKT/VV - MTQT

Hệ thống xử lý nước tinh khiết uống trực tiếp đạt QCVN 6-1:2010/BYT

Hệ thống nước uống cho 1200 người tại Vinatex Quảng Bình

Hệ thống nước uống cho 800 người tại Vinatex Tuyên Quang

Trạm xử lý nước thải công suất 110m3/ngày đêm

Địa điểm: KCN Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Nước thải đầu vào: Nước thải sinh hoạt & nước thải công nghiệp dệt nhuộm

Nước sau xử lý: Đạt QCVN 40:2011/BTNMT

Thực hiện theo hợp đồng số: 2020-B/KUROSU-MTQT/HĐKT

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp công suất 40m3/giờ đạt QCVN40:2011/BTNMT (Cột A) và Tiêu chuẩn NER của tập đoàn Nestle

Hệ thống xử lý nước mềm công suất 10m3/giờ phục vụ tháp giải nhiệt, máy nén khí, máy ép nhựa, thiết bị cơ điện nhà máy

Địa điểm: Nhà máy Lavie - Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

Thực hiện theo hợp đồng số: 02/2017/HĐXD.INEET-LAVIE.2017

Thiết bị làm mềm nước công suất 3 m3/giờ

Địa điểm: Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Độ cứng nước đầu vào: 150 mg/l

Độ cứng nước sau xử lý: < 10 mg/l

Mục đích: Xử lý nước cho lò hơi

Thực hiện theo hợp đồng số: 05/2014 MHY-INEET/HĐKT

Hệ thống xử lý nước công nghiệp - Công suất 15m3/giờ

Hệ thống xử lý nước uống tinh khiết cho 1000 cán bộ CNV - Công suất 700l/giờ

Địa chỉ: xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Mục đích: Xử lý nước uống trực tiếp, sinh hoạt và sản xuất 

Thực hiện theo hợp đồng số: 111216-B/ HĐKT CANIFA-MTQT

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 120 m3/ngày

Địa điểm: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Nước thải đầu vào: Nước thải sinh hoạt nhà máy may mặc

Nước sau xử lý: Đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A)

Thực hiện theo hợp đồng số: 6518-B/888-MTQT/HĐKT

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 120 m3/ngày

Hệ thống xử lý nước uống tinh khiết công suất 350 lít/giờ

Địa điểm thực hiện: Xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Nước sau xử lý: nước uống đạt tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT và nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT

Thực hiện theo hợp đồng số: 2018-B/M10-MTQT/HĐKT

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - Công suất 120m3/ngày

Hệ thống xử lý nước mặt - Công suất 15m3/giờ

Địa điểm thực hiện: KCN Hòa Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Nước đầu vào: Nước mặt và nước thải sinh hoạt nhà máy

Thực hiện theo hợp đồng số: 01-2016/HĐKT SHA-MTQT

Hệ thống xử lý nước phục vụ sản xuất dược phẩm công suất 1200 lít/giờ
Địa điểm: Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
Nước đầu vào: nước máy  
Nước đầu ra: đạt chuẩn Dược Điển Việt Nam V
Thực hiện theo hợp đồng số: 2819-B/TB-MTQT/HĐKT

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp công suất 50m3/ngày

Địa điểm: 88 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Nước thải đầu vào: Nước thải công nghiệp dệt may

Nước sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT

Hệ thống làm mềm nước công suất 30 m3/giờ

Địa điểm: Nhà máy ô tô Toyota Việt Nam - Tỉnh Vĩnh Phúc

Độ cứng nước đầu vào: 135 mg/l

Độ cứng nước sau xử lý: < 5 mg/l

Mục đích: Xử lý nước mềm cho hệ Cooling của nhà máy

Thực hiện theo hợp đồng số: 4519/2019-B/NIKKO-MTQT/HĐKT

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 36m3/ngày

Địa điểm: 510 Trường Chinh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Nước thải đầu vào: Nước thải sinh hoạt

Nước sau xử lý: QCVN14:2008/BTNMT

Hệ thống xử lý nước thải xưởng giặt sản phẩm may mặc công suất 80 m3/ngày đêm

Địa điểm: Cụm CN Làng Nghề, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Nước thải đầu vào: Nước thải công nghiệp may mặc

Nước thải đầu ra: QCVN 40:2011/BTNMT

Thực hiện theo hợp đồng số: 2417-B/S&D-MTQT/HĐKT

Hệ thống xử lý nước phục vụ sản xuất thực phẩm công suất 30m3/giờ

Địa điểm: Khu 1, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Nước cấp: Nước ngầm

Nước sau xử lý: Đạt tiêu chuẩn nước sản xuất theo QCVN 01:2009/BYT

Thực hiện theo hợp đồng số: 0121-B/COZY-MTQT/HĐKT-NC

Và các công trình khác


Video

Tin tức sự kiện

Bạn có thể bị nhiễm bệnh và trở nên ốm yếu một cách nhanh chóng nếu như bạn uống phải nguồn nước bẩn.

Bạn đã bao giờ thực sự chú tâm đến những thứ giống như thực phẩm bền vững và những thành phần có lợi cho sức khỏe?

Định nghĩa đơn giản nhất về độ cứng đó là độ cứng của nước là tổng Canxi và Magiê hòa tan trong nước.

Dân số toàn cầu dự kiến sẽ vượt 9 tỷ người vào năm 2050, chủ yếu tại các nước đang phát triển, đặc biệt là ở khu vực đô thị với hạ tầng xử lý nước thải chưa đầy đủ.

Nếu bạn để ý sẽ thấy, sau khi đun nước, trong ấm dần dần lắng đọng một lớp cặn trắng, dày và cứng, bám chắc trên bề mặt kim loại, rất khó rửa sạch.